Ziarniniak grzybiasty, Grzybica guzowata (granuloma fungoides, mycosis fungoides) jest chorobą przewlekłą o zejściu zawsze śmierter-nem. Początkowo objawy zwykle nie są charakterystyczne dla tej choroby, a db.piero znamiennem dla niej staje się powstawanie guzów. Zazwyczaj w okresie przedguzowym (stadium praemycoticum) zjawia się uporczywe swędkenie, następnie powstają tumieniowe blaszki przelotno łub trwalsze, nieściśle odgraniczone, suche, złuszczające się, niekiedy wilgotne, przykryte pęcherzykami i strupami. Blaszki spotykamy częściej na tułowiu, aniżeli na kończynach i w tym okresie mogą być przyjęte za łuszczycowate lub wypryskowe, powikłane liszajcem zaraźliwym. Blaszki powoli, przy objawach coraz silniejszego swędzenia, stają się bardziej nacieczone i ściślej odgraniczone. Niekiedy nacieki są silniej rozwinięte, bardziej wyniosłe. Blaszki mogą zlewać się ze sobą, tworząc erytroder-rnję o zabarwieniu żywo - czerwonem, ciemno- a nawet sinawo - czerwo-nem, mniej lub więcej łuszczącą się. Okres przedguzowy ze zwolnieniami i nasileniami trwa kilka miesięcy, a niekiedy kilka, a nawet więcej lat. Następnie rozpoczyna się okres guzowaty. W skórze normalnej, na tarczkach lub na rozlanem zaczerwienieniu powstają guzy rozmaitego kształtu i wielkości: okrągłe, owalne, półkuliste, łukowate, barwy czerwonej, niekiedy czerwono - sinawej, o powierzchni gładkiej, a częściej brodawkowatej, czasami zaklę-śniętej pośrodku, albo owrzodziałej, przykrytej ropą lub nalotem, ziarniną lub blizną.
Skóra jest sucha ze względu na zmniejszoną ilość gruczołów łojo¬wych i potowych i upośledzoną ich czynność. W sprawach ropiejących staramy się usunąć ropienie za pomocą odpowiednich okładów.Znamienną dla błonicy skóry jest siatka włóknika na dnie wrzodu z leukocytami i miazgą z rozpadlych komórek i licznemi prątkami błoni-czemi, paciorkowcami i gronkowcami. Błonicę skóry leczymy miejscowo, smarując 1 % rozczynem su-blimatu lub trypaflawiny, nalewką jodową.